• Ørret på kroken
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

100 % ENGASJEMENTSTILLING VED HJELPETJENESTEN

Tidlig intervensjon på rusområdet hos barn og unge i Nesseby kommune, 100 % prosjektstilling inntil 2 år.

Nesseby kommune ved hjelpetjenesten har i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark

startet et prosjekt i tidlig intervensjon og sjumilssteg. Tidlig intervensjon handler om å oppdage vansker hos barn og ungdom og tilby rett hjelp i en tidlig fase. Sjumilssteget handler om barns medvirkning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være med på forebyggende rus og psykisk helsearbeid
 • Bistå og lage nye prosjektsøknader
 • Delta i prosjektnettverk
 • Utvikle og lage rutiner innenfor barns medvirkning
 • Utvikle og lage rutiner for tidlig intervensjon innenfor minoritetsområder
 • Deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper.
 • Samarbeid med øvrige instanser i kommunen med særlig vekt på oppvekstsenteret
 • Opprettholde et allerede etablert samarbeid med lokal BUP og spesialisttjenester.
 • Systemrettet arbeid rundt tidlig intervensjon og folkehelsearbeid.

Prosjektet har gått over flere år, og det er ca. 2 år igjen av prosjektperioden.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

• Relevant treårig høgskole eller universitetsutdanning.

• Praksis fra arbeidsfeltet med evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet

• Godt kjennskap til alle nivå i tjenestetilbud for barn og deres familier

• Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

• Evne til fleksibilitet

• Kompetanse i samisk språk og kultur

 

Vi kan tilby:

• Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

• Fleksibel arbeidstid

• Et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse innen ulike fagområder

• Tverrfaglig samarbeid og veiledning

• Tilsetting i samsvar med lov og regelverk

• Lønn etter gjeldende tariff

 

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Birgit Länsman

tlf. 404 40 5 33 eller mail birgit@nesseby.kommune.no

 

Søknadsfrist: 18.8.2017

Søknaden med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til e-post: postmottak@nesseby.kommune.no innen 18.8.2017.

Referanser bes oppgitt.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS