• Ørret på kroken
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

100% stilling som psykologspesialist/ psykolog, engasjementstilling i inntil 3 år

I forbindelse med opprettelse av ny kommunal tjeneste søker Nesseby kommune etter psykolog, i en 100 % engasjementstilling. 

Prosjektperioden er satt til inntil 3 år og innen 2020 skal tjenesten være godt etablert.  Arbeidet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Stillingen forutsetter videreføring av tilskuddsordning i statsbudsjettet.

Prosjektet omhandler etablering av psykologtjenester i ulike deler av helse og sosialtjenestene i kommunen. Stillingen er organisert under hjelpetjenesten. Hjelpetjenesten dekker fagområdene innenfor PPT, rus, psykisk helsearbeid for voksne, tjenester for funksjonshemmede, miljøarbeidertjeneste og flyktningetjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis med spesialistutdanning
 • Relevant erfaring
 • Gode fremstillingsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Det regnes som en fordel om søker behersker samisk og har kunnskaper om samisk kultur.

Stillingen lønnes etter gjeldende tariff.

For nærmere opplysninger, kontakt virksomhetsleder Birgit Länsman på tlf 40440533 eller e-post: birgit@nesseby.kommune.no

Søknadsfrist: 7.7.2017

Referanser bes oppgitt. Søknad ved cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes til:

postmottak@nesseby.kommune.no

Unjàrgga gielda/ Nesseby kommune er en kommune med ca 900 innbyggere. Kommunen er en del av samisk forvaltningsområde og er tospråklig - samisk og norsk. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca 5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by Vadsø. 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS