• Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -19

Stortinget har gjennom arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) bedt regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner som en forutsetning for å få tildelt Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler.

06-06-2016
logo

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

06-06-2016
arealplan

Utsendelse av kommuneplanens arealdel 2011-2021

Etter en omfattende prosess med bred medvirkning fra kommunens innbyggere og andre interessenter er ny arealdel av kommuneplanen vedtatt av kommunestyret.

30-07-2012
Web levert av CustomPublish AS