logo

Kommunestyresalen, Nesseby rådhus

Kommunestyremøte 14. november kl. 10.00

Forfall meldes snarest til sentralbordet på tlf. 40 44 05 00 eller e-post sentralbord@nesseby.kommune.no .
Varamenn møter kun ved spesiell innkalling

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut