• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Telefon

Ring tlf.: 404 406 20

BARNEVERNVAKT NESSEBY OG TANA KOMMUNE

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

Barnevernvakten skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt, og alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i Lov om barneverntjenester. Generell informasjon om barnevernvakta finner du her: www.barnevernvakten.no 

 

I forhold til akutte hendelser utover vanlig kontortid, kan barnevernvakten kontaktes på mobil 404 406 20 

 

Barnevernvakten kan også kontaktes pr epost: Barnevernvaktens e- postmottak:

Barnevernvakt@nesseby.kommune.no.  Kun generelle henvendelser kan sendes pr epost, dette av sikkerhetsmessige og personvernmessige hensyn.

E post til barnevernvakten vil kun besvares i ordinær kontortid.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS