• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

FORLENGES - Dispensasjoner inndras midlertidig fra 24.02.23 - 31.03.23.

Dispensasjoner fra motorferdselsloven inndras midlertidig i område på Sørsiden. 

Dispensasjoner inndras pga mye rein i følgende område: Fra E6 i Juvravuonna/Gandvik rett sør over Loddejávri/Fuglevannet til kommune grense Nesseby /Sør Varanger, så etter kommunegrense til høyde 415 Geahčoaivi. Derfra i rett linje til Korgåsen. Videre etter kommune grense Tana/Nesseby til Niiladeanluoppal (vann 240), derfra i rett linje nordøst til Geadjájavri. Videre til høyde 298 Áidneluobbalboalči og deretter nordenden av Áidneluoppal til Diergiløypa som følges ned til Njiđggumohkki. Derfra østover i rett linje over til Beaivejávri og videre til derfra til Veidnesbotn. Følger så E6 til utgangspunktet i Gandvik.

NB! Løypene i området er fortsatt åpne. Dette gjelder kun dispensasjoner utenfor løypenett.

Kart sørsiden 800.jpg

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS