• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
bilde kollektivknutepunkt

Kollektivknutepunkt i Varangerbotn

Pga. allmenhetens interesse angående begjæring om omgjøring/endring av reguleringsplan for Varangerbotn kollektivknutepunkt, legger vi ut vårt svar angående dette 

Etter en samla vurdering av dokumentene som var tilgjengelig for kommunestyret fram til vedtak av planen, er det vurdert at kommunestyrets vedtak i sak 62/17 den 15. desember 2017 er gyldig.
Nesseby kommune har derfor ingen hjemmel til å omgjøre vedtak om at reguleringsplanen er ugyldig etter forvaltningslovens § 35 c.

Les mer i vedlagt brev

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS