• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon.

 

Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjonAlternativ og Supplerende Kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon kan være grafiske symboler eller tegn til tale.

 

Noen barn med forsinket språkutvikling vil kunne ha nytte av å bruke tegn til tale i en periode, for å styrke innlæring av kommunikasjonsferdigheter ved å lette kommunikasjonen med andre og tydeliggjøre begreper eller beskjeder.

 

Det finnes mange ulike hjelpemidler innen alternativ og supplerende kommunikasjon som symboler, tegn(språk), kommunikasjons-tavler/-bøker, talemaskiner eller andre former for kommunikasjon som helt eller delvis erstatter tale.

 

http://www.isaac.no/

http://www.ask-loftet.no/

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS