• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Ansettelsesstopp ut året!

Kommunedirektøren iverksetter strakstiltak for å redusere kostnadene i kommunen i inneværende år. 

Beslutningen er basert på en oppdatert beregning av spesielt overtidsbruken i kommunen.

Regnskapet viser at det foreløpig er brukt 3.4 millioner kr på overtid i inneværende år, og denne overtiden er i hovedsak innenfor hjelpetjenesten, skole og pleie- og omsorg. Av dette er 400.000 kr relatert til overtid p.g.a. coronatiltak.

I budsjettet for inneværende år var det satt av ca. 700.000 til overtid. Det er derfor et merforbruk på 2.7 millioner på overtid.

Kommunedirektøren ser derfor at det er behov for å iverksette følgende kostnadsreduserende tiltak ut året:

Ansettelsesstopp
Alle ansettelser skal vurderes strengt i forhold til behov. Vurderinger skal ta utgangspunkt i hensynet til gjennomføring av forsvarlig drift, og forhold som berører liv og helse.
Ansvarlig for vurdering – kommunedirektøren (i samarbeid med virksomhetsleder).

Vikarkontroll
Vikarbruk skal som hovedregel kontrolleres, og begrenses til et minimum. Vurderinger skal gjøres opp mot lovpålagt drift, og forhold som berører liv og helse.
Ansvarlig for vurdering – virksomhetsledere.

Overtidskontroll
Bruk av overtid skal minimeres, og vurderinger skal gjøres opp mot lovpålagt drift, og forhold som berører liv og helse.
Ansvarlig for vurdering – virksomhetsledere.

For å unngå dette i budsjettåret 2023 vil det bli innført nye oppfølgingsrutiner for månedlig oppfølging og gjennomgang av lønnsbudsjett, vikarbruk og overtidsbruk. 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS