• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
scooter

Åpne scooterløyper i Nesseby kommune

 

ÅPEN - Løype 1 - Klubbvikløypa:

Fra Klubbvik, vest for høyde 198 til Čoskajávri til løype nr. 2 ved Iŋggájeaggi.

 

ÅPEN - Løype 2 - Nessebyløypa

Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til “travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av Bergebydalen til Suoidneguolba og Maððavarjohka hyttefelt. Herfra krysses Bergebyelva via Boaltán og Leavdnijevárri til Bergebyvann.

 

ÅPEN - Løype 3 - Skálvejávriløypa:

Fra enden av kommunal vei ved Per Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Videre over Eaggejávri (vann 196) til høyde 198 sør for Thrane-hytta, øst for Noste-hytta og til løype 2 ved Maððavarjohksletta. Fra Skálvejávri går en avstikker til Gáhkkorjávri.

 

ÅPEN - Løype 4 - Nyborgløypa:

Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter traktorvei, via politihytta ved Johkageahçi, over Eliasjohka, sør for Báldásvaðoaivi til løype nr. 3 nord for Gárddanjunláddu.

 

ÅPEN- Løype 5 - Varangerbotnløypa:

Fra Varangerbotn langs fjæra rundt Sauanesset til utløpet av Vesterelva og opp langs elva til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til Karlebotn grustak.

 

ÅPEN - Løype 6 - Luohkejeaggiløypa:

Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste hyttene ved Luohkejeaggi.

 

ÅPEN - Løype 7 - Holmvannløypa:

Fra sandtaket på Karlebotnsletta langs kjøre-/gangveien via Njiðgojávri til Holmvann.

 

STENGT - Løype 9 – Álásjávriløypa: Mye beitende rein i området

Fra løype 7 ved Mággasuoidnejárvri via Rávdoroggi og Leidnunjohka til Álásjávri.

 

STENGT - Løype 10 - Diergiløypa: Mye beitende rein i området

Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved Ádjalaóguolba og Reatkkaguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av reindrifta.

 

ÅPEN  - Løype 11 - Nyelvløypa

Fra Nyelv via Sundejávri, Sábbenjávri og Holmvann.

 

ÅPEN - Løype 12 - Nyborglialøypa:

Fra Nyborglia langs (nord for) kommunal vei til vegenden. Herfra østenfor lysløypa til Varangerbotn.

 

Se kartene for nøyaktig løypebeskrivelse

Denne siden oppdateres så snart nye løyper er stukket og åpnes. 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS