• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barn med flere språk

Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse og ingen hindring for utvikling og læring i seg selv. Det er viktig å se på i hvilken grad det flerspråklige barnet kan nyttiggjøre seg språket i barnehagen i kommunikasjon og lek. Meningen med språk er å være i samspill og barn lærer språk når ord, begreper og setninger er meningsfylt, interessant og relevant.  

Det kan i blant være vanskelig å vurdere hva som er årsaken til at et flerspråklig barn strever med språklig utvikling og læring. Svak fremgang kan skyldes manglende norsk eller samiskspråklige ferdigheter, men det kan også bunne i evnemessige eller språklige vansker.

Hvis en antar at et flerspråklig barn har språkvansker kan det ha behov for:

  • Språklig tilrettelegging og styrking av norsk/samisk språk hvor hensikten er å forstå innholdet i aktiviteter og samlinger
  • Tilpasset metode utfra barnets kunnskaper og erfaringer – hva har barnet som kan brukes?
  • Spesialpedagogisk tilrettelegging – barnet har forsinket språklig utvikling også på førstespråket.

 

Det er først ved behov for spesialpedagogisk tilrettelegging at foreldre og barnehagen henviser til PPT. 

Nyttige lenker:

https://www.sametinget.no/Tjenester/Spraak/Tospraaklighet-og-barns-spraakutvikling

http://forskning.no/sprak-samfunn-barn-og-ungdom/2016/04/utviklet-unik-kommunikasjon-gjennom-lek

https://www.nrk.no/sapmi/tospraklighet-er-en-fordel-1.11681299

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/

https://varjjatgiella.custompublish.com/hjem.30887.no.html

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS