• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barn og unge som trenger hjelp?

Trenger du, eller vet du om barn/unge som trenger hjelp? Nesseby kommune har en ny veileder som viser deg hva du skal gjøre.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Nesseby kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at barn, unge og familier har behov for hjelp.

Siden desember 2019 har Nesseby kommune arbeidet med prosjektet Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektet er finansiert med midler fra Bufdir og Helsedirektoratet, gjennom tilskuddsordningen "Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn". 

Målsettingen for prosjektet har vært å få på plass en digital samhandlingsmodell som viser kommunens arbeid med tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging på tvers av tjenester og på ulike nivå.

Trenger du selv hjelp, eller vet du om noen som kanskje behøver hjelp og støtte? Kommunen har også utviklet en handlingsveileder som viser veien fra bekymring til handling. Denne veilederen kan benyttes av alle innbyggere i kommunen.

Handlingsveileder Barn og unge som trenger hjelp?

Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge - Riktig hjelp til riktig tid

Skjermbilde-2021-12-10-112143.jpg

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS