• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Barneverntjenesten søker besøkshjem/fritidskontakt

Nesseby og Tana barneverntjeneste søker familier, og trygge voksne som kan hjelpe barn, ungdom og foreldre i en sårbar situasjon.
 

Som besøkshjem eller fritidskontakt må du/dere ha overskudd, kapasitet, og lyst til å hjelpe ban og unge som trenger det. 

 

Hva er et besøkshjem? 

Besøkshjem er en familie eller voksne som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot barn og unge i helger og eventuelt i ferier. Målsetningen med tiltaket kan variere fra familie til familie, men handler ofte om at barnet skal få positive opplevelser i hverdagen. Det gir også mulighet til at foreldre kan få avlastning og tid til å hente seg inn slik at de kan gi barnet den omsorgen det trenger. En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg for en lengere periode (helst opptil 1 år).  

 

Hva er en fritidskontakt? 

Noen ganger kan barn og ungdom ha behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfylt fritid. En fritidskontakt hjelper barna/ungdommen gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter på fritiden. Det kan være besøk i hjemmet, leksehjelp, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter. Målsetningen til en fritidskontakt er å hjelpe barnet/ungdommen til å bli mer trygg på seg selv, mestre ulike livssituasjoner og til og omgås andre mennesker.  

 

Det stilles ingen krav om du har formell utdanning for å være besøkshjem eller fritidskontakt. Ungdom over 16 år kan vurderes som fritidskontakt, for besøkshjem er det krav om 18 år. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. For å bli godkjent må du signere taushetserklæring og levere tilfredsstillende politiattest.  

 

Er du nysgjerrig på om du eller dere er egnet som besøkshjem eller fritidskontakt? Snakk med oss, det er helt uforpliktende. Kontakt: Jannice Utsi Onseng, tlf. 40 44 06 15 eller Liss Mikalsen, tlf. 40 44 06 14 i Nesseby og Tana barneverntjeneste.  

 

 
 
 
 
 
 

Alder 

 
 
 
 

Utgiftsdekning 

 
 
 
 

Grunnstøtte 

 
 
 
 

Samlet godtgjøring 

 
 
 
 

0-10 år 

 
 

357 

 
 

922 

 
 

1.279 

 
 
 
 

10 år og eldre 

 
 

412 

 
 

922 

 
 

1.334 

Veiledende satser for besøkshjem, per barn per døgn fra oktober 2022: 

 

Egne satser for fritidskontakt. Dette avtales ved ansettelse.  

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS