logo

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

I Stortingsmelding nr. 17 (2012-2013) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte blir alle kommuner oppfordret til å utarbeide handlingsplaner for bostedsetableringer.

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut