• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
husbanken-logo

Bostøtte - vi ønsker flere søkere!

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

 

Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per måned i perioden april til oktober. Søkerne får beskjed om at økningen er midlertidig i vedtaksbrevene fra og med april.

Tabell for grenseverdier er oppdatert i bostøttesystemet, og kalkulatorene er også oppdatert med nye satser.

Les alle infomeldinger her:https://urldefense.com/v3/__https://ekstranett.husbanken.no__;!!M12l6qNq_w!9q7b8E8jip8YD1s96jnK9xAWjugXFX5T3O48ekv8x8xImJt_6BhboMZPc0S11YM8DmMZdeM$

 

Med hilsen

Husbanken

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS