• Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Gielddalaš plánastrategiija 2020-2023

Plánastrategiija ulbmil lea ásahit stivrenreaiddu politihkalaš ja hálddahuslaš guoskevaš áššiide. Gielddalaš plánastrategiija lea gildii veahkkeneavvun go barget viidáset plánabargguiguin, ii ge plánamálle.

13-04-2021
logo

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2017-2020

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

07-02-2017
arealplan

Gielddaplána arealaoasit 2011-2021

Viiddis proseassa maŋŋá, gos gieldda ássit ja eará berošteaddjit leat mieldedoaibman, lea gielddastivra mearridan  ođđa arealaoasi gielddaplánas.

26-04-2016
Web levert av CustomPublish AS