• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Ođđasat

kofte-trekning

Háliidat go oahppat goarrut Unjárgga gávtti?

Isak Saba guovddáš lágida gáktegoarrun kursa Vuonnabađas nuoraide geat leat gaskal 13 - 30 jagi.

24-05-2019
soma-logo

Somá - Mii sihkkelastit

Goas: Maŋŋebárgga 28.05.19 tii. 17:30-19:00 
Gos: Várjjat Sámi Musea šilljus
Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat.
 

24-05-2019
Vannavstegning

Ođđa dieđut Unjárgga čáhcebohciid vahága birra

Mii leat ain ohcamin gokko čáhcebohcit suđđet Unjárgga girkobáikkes, máttabealde E-75 . Mii luoitit čázi bohciide dan botta go mii ohcat gokko čáhcebohcit suđđet. Go leat gávdnan feailla, de giddet čáhcebohciid dan boddii go divvut feailla.  

20-05-2019
bolyst-nesseby

Finnmárkku spáppačiekčanbiire ja Unjárgga gielda lágidit Ássanmoktavahku 2.-5.9

Ássanmoktabivdu

Mii ávžžuhit joavkkuid- ja servviid evttohit doaimmaid ja lágidemiid dán vahkkui. Mii sávvat lágidemiid, maidda olles Unjárgga gieldda ássit sáhttet searvat, juoidá buot ahkkásaččaide ja áinnas lágidemiid, mat dollojuvvojit iđitbeaivvi. 

20-05-2019
Bilde - Årets brosjyre friluftsskole

HÁLIIDATGO SEARVAT DÁN GEASE OLGUNASTINSKUVLII?

Háliidatgo bargt geasseluomus juoidá mii lea gelddolaš, oahppat eanet olgoáibmodoaimmaid ja geahččaladdat iešguđetlágan aktivitehtaid? Leatgo dasa lassin gaskal 10 ja 14 jagi? Jus nu, de olgunastinskuvla heive justa fal dutnje!

20-05-2019

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS