logo

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2016-2020

I denne planen fastsettes mål og strategier for kommunens egen rusmiddelpolitikk innenfor de rammer som bl.a alkoholloven og narkotikaforskriften setter. I tillegg til retningslinjer og regelverk er det nødvendig med fokus både på forebyggende tiltak, regulerende tiltak samt behandlende og oppfølgende tiltak.

Se/last ned planen:

Høring Rusmidpol hp-høringsutkast, 25-4-16.pdf

 

06.06.2016 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut