• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Dårlig service i Nesseby kommune

Forbrukerrapporten har testet servicen i alle landets 433 kommuner. Servicen, tilgjengeligheten og kvaliteten er undersøkt på 40 punkter. 20 av sjekkepunktene er på Internett, 12 er på e-post og åtte er på telefon I denne undersøkelsen kommer Nesseby kommune dårlig ut.

Rådmannen vil følge opp resultatene i denne undersøkelsen konkret. Ny forbedret hjemmeside vil bli lansert. Det vil også bli stilt krav til forbedret service i alle kommunale virksomheter.

For å kunne bli bedre på service ønsker jeg tilbakemelding fra deg på hva du oppfatter som god eller dårlig service fra kommunen. Tilbakemeldinger om service kan gis på e-mail, brev, telefon eller ved personlig oppmøte på mitt kontor.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS