• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Egenkapital til bedrifter i kommunen?

Indre Finnmark Utviklingsselskap (IFU) har fått tildelt kr. 10. millioner til forvaltning fra Finnmark Fylkeskommune. Dette er midler bedrifter eller etablerer kan søke på.
Midlene gis i form av:

1) aksjekapital og/eller
2)ansvarlig lån og/eller
3)garantier

Rådgiver Oddleif Nilsen (tlf. 78 95 95 61/ 472 90255) eller IFU kan kontaktes for nærmere informasjon.

PRESSEMELDING
Finnmark Fylkeskommune(FF) og Indre Finnmark Utviklingsselskap AS(IFU) har inngått en forvaltningsavtale hvor IFU skal forvalte en portefølje på kr 10 millioner for FF.

Midlene skal forvaltes via og i tråd med retningslinjene til Indre Finnmark Investeringsselskap AS.

IFI er et datterselskap til Indre Finnmark Utviklingsselskap AS som eies av kommunene Nesseby, Tana, Karasjok og Porsanger.

Indre Finnmark Investeringsselskap AS har følgende målsetning:”Investeringsselskapet skal bidra med egenkapital for å bygge et sterkere næringsliv i indre Finnmark. Selskapets målsetning er å investere i næringslivsprosjekt i Indre Finnmark som har en lønnsomhet og risiko som ivaretar selskapets kapital.

Investeringsselskapet skal bidra med risikovillig kompetent kapital, nettverk og strategiske allianser som skal medvirke til et større mangfold av innovative bedrifter”.Både eksisterende bedrifter og bedrifter under etablering i Indre Finnmark, med behov for kapital, kan ta kontakt med IFU for nærmere informasjon og avtale. Vår kontoradresse er Tanatorget ved Tanabru.------------------------------------------------------ 00 ----------------------------------------------------------------Med vennlig hilsenfor Indre Finnmark UtviklingsselskapRobert Hermansen Marianne Balto HenriksenStyreleder 79025129/ 41526118 direktør - tlf 78925591/48063358
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS