• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
avis2

Eldrekutt i Nesseby?

Avisa Finnmarken påstår på sin førsteside 23. november at Nesseby kommune skal kutte i eldreomsorgen. Dette må bero på en åpenbar misforståelse fra Finnmarkens side.
I budsjett for 2006 foreslår rådmannen en økning i rammene til virksomhet pleie-og omsorg med kr. 493.000,- Dette kommer i tillegg til økning i rammene med kr. 350.000,- for 2005.

I tillegg foreslår rådmannen at virksomheten får kr. 350.000,- til opprustning av sykehjemmet og innkjøp av nødvendig utstyr som komfyr, brannlaken, senger m.m.

Det blir etter dette helt feil å påstå at det skal foretas innsparinger på sykehjemmet!

Det totale antall plasser på sykehjemmet vil med administrasjonens forslag øke fra 20 i dag, til 23 i 2006.

Skjermet avdeling må dessverre flyttes for å få dekket behovet for økning av skjermede plasser. Ved en flytting av skjermet avdeling vil det kunne tilbys 6 skjermede plasser, dvs. en økning med 2 plasser. I tillegg vil det kunne tilbys 4 plasser til omsorgshybler. Vi oppretter dermed et nytt tilbud til kommunes eldre og pleietrengende.

Rådmannen har forståelse for at tilgangen til sansehagen blir noe dårligere med den foreslåtte løsningen. Når det skal tas et valg mellom tilgang til sansehagen og behovet nye dementplasser, må det sistnevnte veie tyngst.

Alternativt til dette forslaget kan selvfølgelig rammene til pleie og omsorg økes ytterligere for å opprettholde drifta som i dag. Vi oppnår da ikke et bedre tjenestetilbud, men kun en dyrere tjeneste. En slik økning må dekkes inn med kutt på andre områder.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS