• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Enarestivandringa 2005

I år starter Enarestivandringa i Karlebotn 29. juni, og man forventer å være fremme i Sevettijavri 3 juli. I de siste årene har vi hatt problemer med å finne guider, så hvis du er kjent i området og kunne tenke deg til å jobbe som guide på turen, så ta kontakt med servicekontoret tlf. 78 95 95 00, for nærmere opplysninger.
Velkommen til Enaresti-vandringa 2005.
I år går turen fra Karlebotn onsdag den 29. juni klokka 12.00.
Det kan jo bli kalde netter, så ta med noe varmt å ha på dere.
Det er ønskelig at de som trekker seg fra turen gir beskjed om det noen dager før, så slipper de andre å stå og vente forgjeves på noen som ikke kommer.
Startkontingent er kr. 200,- og betales når dere er i mål. Dette skal dekke mat og drikke ved ankomst og eventuell transport tilbake til start.


Litt historikk:

Enar-stien er en nyoppmerket, historisk ferdselsåre på Nordkalotten. Etter denne stien kom skatteoppkrevere og handelsfolk, birkarlene, til Varanger i følge skriftlige kilder alt på 1500-tallet.
Enare- samene kom for å fiske her, og mange bosatte seg til slutt ved Varangeren. Stien var i bruk til bl.a. slektsbesøk og av fangstfolk helt fram til 1950-årene.

Vår intensjon med nyoppmerkingen av stien har vært å ivareta et viktig kulturminne på Nordkalotten. Alle dere som vandrer ruten er med å vedlikeholde og videreføre kunnskapen om stien.

Oppmøte:

-Karlebotnsletta kl. 12.00
-her er det navneopprop, muligheter for spørsmål og ev. praktiske opplysninger.
-blandt de påmeldte er det 1 som har gått før. Det hadde vært fint om de kunne holde seg litt sammen med de andre norske og fortelle litt om fiskevann, kulturminner og tidligere opplevelser fra turen.
-er det ønskelig med felles transport tilbake, så gi beskjed så fort som mulig.

Sikkerhetsopplegg/ansvar:

En av vandrerne som har gått tidligere får kommunens mobiltelefon, kart og kompass med seg. Det hadde vært fin om en meldte seg frivillig.

Stien er merket på tradisjonelt vis, dvs. med varder og spesielle steinsettinger langs stien, som også viser retningen. Det skal være mulig å følge denne oppmerkinga hele tiden

Ingen bør gå alene. Gå eventuelt i mindre grupper hvor det fins minst en fjellvant og hvor alle har ansvaret for hverandre. Hver gruppe bør og ha tilgang på kart, kompass og annet sikkerhetsmessig utstyr.
Noen går fortere enn andre. avtal på forhånd hvem som skal gå i denne gruppen.

I utgangspunktet er hver og en ansvarlig for seg og sitt. Det er ikke tegnet felles forsikring for deltakerne. Sjekk med ditt forsikringsselskap om ev. reiseforsikring gjelder for turen.. Det kan og tegnes en forsikring for bare denne turen for de som vil det.

Aktuelle kart:

På norsk side: M 711-serien:
-Varangerbotn; kartblad nr 2335 III
-Guorrunjunis; “-” nr. 2334 IV

På finsk side: Kartbladserie “Topigraafinen kartta” i målestokk 1:50 000, og følgende enkeltkart:
-Sevettijärvi; nr. 4911 2
-Tsumasvarri; nr. 3934 1
-Mihkalljearvi; nr. 3933 1
Villavaara; 4912 2

Nødvendig utstyr:

På norsk side er det ingen overnattingsmuligheter innendørs, men det lagt ut rikelig med ved på merkede steder. Telt bør medbringes, men avtal gjerne et felles opplegg med noen så ikke alle bærer telt og annet utstyr som går an å dele, f.eks. telt, kaffekjele og kokekar. De sterke kan avlaste de mindre sterke.

Førstehjelpsutstyr: plaster, støttebandasje, “enkeltmannspakke” osv. Myggolje og fyrstikker.

Riktig fottøy er viktig - godt smurte ordinære fjellsko er bra. Det går jo også an å gå i joggesko. Gummistøvler er og en mulighet, men i dem blir man fort svett. Underveis er det små myrpartier og bekker som skal forseres.

Vind og vanntette klær, ekstra sokker og annet klesskift, sovepose/ varme klær for overnatting osv. Bruk fjellvett, men ikke ta med unødvendig mye.

Når det gjelder proviant så er det kommet mye bra turmat på markedet som er lett, godt og næringsrikt. Sats på lette ting og sikkert blir det en og annen fisk på kroken og.

Om turen:

Den er på ca. 110 km. Vedlagt kartkopi viser stien slik den er merket. Den historisk rette “sommerveien” skal følges slik at den blir oppgått. Terrenget er for det meste forholdsvis lett å gå i. Det er fin variert natur, kulturminner og spennende kulturhistorie.

Det er ønskelig at alle samles for natten underveis på felles leirplass både med hensyn til “vareopptelling” og kosen. Forslag på leirplasser er merket av på kartet, men kan selvsagt avvikes og avtales underveis.

Den som vil fiske underveis må ha løst fisketrygdeavgiften. På finsk side vil den finske statsforvaltningen ordne tillatelse til dere.

Turen kan gås på 4-6 dager. Dette kan dere avtale underveis. Vi regner med at de fleste er framme i Sevetti søndag 3.juli. Da blir det badstu, mat og utdeling av diplomer.


Vi har fremdeles T-skjorter til salgs. Disse kan bestilles på kulturkontoret tlf. 78 95 95 62.
Prisen er kr. 90.-.

Dere kan og ringe kommunens servicekontor på tlf. 78 95 95 00, om det er noe dere lurer på.

God tur!Vennlig hilsen

Bente Levorsen
Virksomhetsleder
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS