• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Fjordfiskekonkurransen 2004_250x188

Endelig grendehus til Nyelv!

Leder for Nyelv bygdelag, Jan Lehto er kjempefornøyd med at kommunestyret sist fredag bevilget 100 000 kroner til grendehus i Nyelv. - Kjempeflott! Vi har jobba med saken siden 1992, og endelig blir det en realitet, sier en glad Letho. 

Bygdelaget søker også midler fra Sametinget, og har allerede sikret seg egenkapitalen på 163 800 kroner.

- Ønsket om et eget grendehus i Nyelv er stort. Folk har jobba ivrig i mange år med innsamlig av penger. Nå får vi endelig uttelling, og grendehuset vil øke aktiviteten ytterligere, mener Letho. Bygdelaget har i gjennomsnitt hatt en inntekt på rundt 80 000 kroner. Noe av pengene er allerede investerte i bla. lagerlokale og utstyr. Inntektene har laget fra julemesser og fjord- og isfiskekonkurranser. Sørsiden bygdelag har også arbeidet med egen hjemmeside, som du kan se her .

Jan Lehto tror at grendehuset vil øke både aktiviteten og trivselen på Sørsiden.  - Et eget grendehus gis folk  mulighet til å arrangere bla. brylluper, komfimasjonsfester og andre litt større arrangementer. Vi regner også med å holde kurs, bla. matlagingskurs og skallesyingskurs. Det vil bli fredagskafe, der folk kan samles og knytte enda nærmere kontakt med hverandre.

Letho viser til søknaden til kommuen.

Sørsiden bygdelag har fått tilbud om et bygg fra Systembygg i Kirkenes. Bygget skal flyttes fra Bjørnevatn til Nyelv. Følgene kostnadsoverslag framgår av søknaden:

Tiltak

Kostnad kr

Dokumentasjon

Bygning

676.250

Vedlegg 1.

Planering av tomt m.m.

  89.875

Vedlegg 2.

Grunnmur med forkslingsmateriell

  23.051

Vedlegg 3

Ferdigbetong til såle

  14.600

Vedlegg 4.

Transport med ned -/opprigging

  55.000

Vedlegg 5.

Rørleggerarbeid (stipulert)

  20.000

Ikke dokumentert

Elektrikerarbeid (stipulert)

  15.000

Ikke dokumentert

Trapp med rullestolrampe  og veranda (stipulert)

Ikke dokumentert

Diverse uforutsette utgifter (stipulert)

 50.000

Ikke dokumentert

TOTAL KOSTNAD

Kr. 963.776,-

Kostnader er dokumentert som tilbud vedlagt søknaden.

Følgende finansieringsplan framgår av søknaden:

Finansieringsform

Finansiering kr.

Egenkapital

163.800

Sametinget

500.000

Finnmark Fylkeskommune

200.000

Nesseby kommune

100.000

Total finansiering

Kr. 963.800

 

Rådmannen sier i sin tilråding til kommunestyret at sørsiden bygdelag kan karakteriseres som aktivt bygdelag som har behov for et eget grendehus.

 " Grendelaget markedsfører Nesseby kommune og den sjøsamiske kulturen på en god måte, bla. igjennom arrangement som fjordfiskefestival, isfiskekonkurranse, julemesse og gjennom egen hjemmeside.

Bygging av grendehus kan bidra til at følgende av kommunes hovedmål nås:

”Nesseby kommune skal ha positiv befolkningsutvikling.”

”Nesseby kommune har som mål å styrke samisk språk og sjøsamisk kultur og identitet.”

Det søkes om tilskudd på kr. 100.000,- som er ca. 10% av totalkostnadene for grendehuset. Hvis grendelaget klarer å finansiere resterende kostnader, er det etter rådmannens mening rimelig at Nesseby kommune innvilger det omsøkte beløp."

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS