• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Folkemøter i forbindelse med kommuneplanarbeid

I forbindelse med utarbeidelse og rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealplan m. m, avholdes det folkemøter i Nesseby, Varangerbotn og Karlebotn. På disse møtene får du som innbygger mulighet til å påvirke utviklingen i Nesseby kommune.

Les programmet her:
VIL DU PÅVIRKE UTVIKLINGEN I NESSEBY KOMMUNE ?

Kjære innbygger, har du meninger om:

- hvilke mål kommunen skal styres etter?
- hvor kommunen skal legge ut boligtomter?
- hvor det skal bygges hytter?
- hvor i kommunen det skal være næringsvirksomhet?
- hvor vi skal ha scooterløyper og barmarksløyper?
- hvor det skal være stille områder?
- trafikksikkerheten i kommunen?
- idrettanlegg og fritidsaktiviteter/ friluftsaktiviteter?

Hvis du har interesse for disse spørsmålene ønsker vi deg hjertelig velkommen til folkemøter:

- 19. mai kl. 17.30 " 21.00 på Karlebotn Skole
- 21. mai kl. 17.30 " 21.00 på Samfunnshuset, Varangerbotn


Bakgrunnen for folkemøtene er rullering av kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, annaleggsplanen for idrett, trafikksikkerhetsplanen og næringsplanen.

Disse planene vil få stor betydning for deg og din hverdag i Nesseby kommune.

Vi lover å vurdere ditt innspill nøye! Når forslag til kommuneplan er ferdig og skal til høring, inviterer vi til et nytt møte der du vil se om ditt innspill som er tatt til følge.

Kommunen stiller med Formannskapet og representanter fra administrasjonen.Ordfører Rådmann
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS