Gebyrregulativ - Tekniske tjenester for år 2005
Forfallsdato:


20. februar

20. april

20. juni

20. august

20. oktober

20. desemberTermin

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin


Inkl.mva

1

2

3

4

5

6

Vanngebyr 2005
Abonnements gebyr
Bolig

3.069.-


x

Næringsvirksomhet
0-0-299m3

4.604,.


x

300-599mr

6.139.-


x

600-5000m3

15.347.-


x

Over 5000m3

21.486.-


x

Fritidsbolig

1.535.-


x

Forbruksgebyr

6.37 kr/m3Bolig
0-149m3

952.-
x150-199m3

1.334.-
x200-249m3

1.716.-
x250-299m3

2.102.-
x300-349m3

2.484.-
xNæringsvirksomhet

xFritidsbolig

344.-
xAvløpsgebyr 2005
Abonnementsgebyr
Bolig

3.058.-x
Næringsvirksomhet
0-299m3

4.587.-x
300-599m3

6.116.-x
600-5000m3

15.291.-x
over 5000m3

21.407.-x
Fritidsbolig

1.233.-x
Forbruksgebyr

6.39 kr/m3Bolig
0-149m3

955.-

x


150-199m3

1.338.-

x


200-249m3

1.721.-

x


250-299m3

2.109.-

x


300-349m3

2.492.-

x


Næringsvirksomhet


x


Fritidsbolig

345.-

x


Renovasjonsgebyr
Abonementsgebyr

1.409.-

x


Forbruksgebyr
Bolig
120 liters dunk

415.-
x240 liters dunk

830.-
x360 liter dunk

1.245.-
x660 liters dunk

2.280.-
x1000 liters dunk

3.460.-
xNæring(container størrelse)
Fritidsbolig
Slamgebyr
Tømmefrekvens
Hvert år

2.089.-x
Annet hvert år

1.838.-x
Hvert tredje år

1.076.-x
Feieavgift

357.-

x


Tilknytningsgebyr
Vann

10.197.-Avløp

10.197.-Vei

21.846.-Vei eldre boligfelt

NyttFesteavgiftx

Bolig

0.30


x

Industri

0.50


x