• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv.

Tjenesten som før var hos teknisk avdeling er tatt over av kommunens servicekontor på rådhuset. De vil heretter ta imot gravemeldinger, og innhente tillatelse fra Geomatikk og Varanger kraft. Du kan selv komme innom å vise hvor du vil grave, eller legge ved et forståelig kart hvor dette er avmerket.

Vi du at servicekontoret skal ordne med hele søknadsprosessen, så vil kommunen ta en avgift på kr. 500,-

Sender du selv inn gravemelding til Geomatikk og Varanger kraft til uttalelse, vil kommunen ta en avgift på kr. 100,-

Søknaden kan sendes til: postmottak@nesseby.kommune.no

Nesseby kommune
Rådhuset
9840 Varangerbotn

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. 40 44 05 00

Gravemeldingstjenesten i geomatikk

Gravemelding Varanger kraft

Gravemeldingsskjema

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS