• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Har bygdekinoen i Nesseby noen framtid?

De siste årene har besøkstallet på bygdekinoen gått stadig nedover. Gjennomsnittstallet
ligger på 10 pers pr kinokveld. Har bygdekinoen noen framtid i Nesseby?
film.docBygdekinoen er her hver 14. dag. Kommunen må betale en avgift beregnet ut i fra antall besøkende. Jo færre jo dyrere. Kostnadene pr. år ligger på ca. kr.  10.000,-. Spørsmålet vi må stille oss er om det ”koster mer en det smaker”?

Et alternativ kan være å redusere kinotilbudet fra to ganger til en gang pr. mnd; Det er kommet inn forslga om at det etableres en filmklubb på Varanger Samiske museum. En slik filmklubb kan for eksempel ha klubbkvelder en gang pr. måned, med filmer for voksne, barn og familier. Film bestilles etter medlemmenes ønsker. Kafé med salg av kaffe, mineralvann og ”kinosnacks” kan vurderes.

Før vi ta tar en avgjørelse ønsker vi tilbakemeling fra deg som bruker av bygdekinotilbudet.

Hvilke av disse alternativ mener du er mest ønskelig;

1. Kinoen er her hver 14. dag som i dag

2. Kino 1 gang pr. måned

3. Avvikling av bygdekinoen og opprettelse av filmklubb?

Tilbakemeldinger kan gis til; Virksomhetsleder kultur, it, språk og service Bente Levorsen

Telefon: 78 95 95 62;

E-mail: Bente.

Alternativt kan du stikke innom for en prat.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS