• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Telefon

Ring tlf.: 404 406 20

BARNEVERNVAKT NESSEBY OG TANA KOMMUNE

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

31-03-2020
logo

Kystsoneplan for Varanger

Til høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger legges her ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

23-09-2020
logo

Kunngjøring - Ny skrivemåte på adressenavn i Nesseby kommune

Nesseby kommunestyre har i kommunestyremøte 15.09.20 vedtatt ny skrivemåte på flere adressenavn.

22-09-2020
måker

22. september kl. 18:00 på kommunestyresalen, rådhuset Varangerbotn.

Kystsoneplan for Varanger - Folkemøte

Sjøarealene i Nesseby kommune er tema. Hvordan ønsker du at sjøområdene i Nesseby skal brukes i årene framover?

18-09-2020
ledig-stilling_100x100

100% midlertidig stilling i miljøtjenesten

Vi har ledig 100% vikariat ut juli 2023 som helsefagarbeider/ hjelpepleier, i miljøarbeidertjenesten. Miljøarbeidertjenesten er for tiden organisert under helse- og omsorgstjenesten. Stillingen er en dagarbeidstilling.

16-09-2020

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS