• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyheter

Telefon

Ring tlf.: 404 406 20

BARNEVERNVAKT NESSEBY OG TANA KOMMUNE

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

31-03-2020
Kommunelogo

Årsmelding for Nesseby kommune 2019

Årsmelding for 2019 er nå sendt til regnskapsrevisor for revisjon.

02-07-2020
Fjord_200x167

Høring/offentlig ettersyn: Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger

Frist for høringsinnspill er 30.september 2020.

02-07-2020
Informasjon

Møtet i dispensasjonsutvalget 5. august flyttes

Møtet blir i stedet avholdt onsdag 29.juli pga. ferieavvikling.
Frist for behandling av søknader til dette møtet blir søndag 26.juli.

02-07-2020
ATV

Åpne barmarksløyper i Nesseby kommune

Fra og med 1.juli er følgende barmarksløyper åpne for ferdsel:

01-07-2020

Les flere nyheter

Web levert av CustomPublish AS