• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Avløpsvei

Høring – Reguleringsendring for adkomstvei til renseanlegg i Vesterelvnes avløpssone

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 sendes med dette forslag til reguleringsendring for Vesterelvnes avløpssone.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 sendes med dette forslag til reguleringsendring for Vesterelvnes avløpssone (plan-ID 2017002), reguleringsplan for Vesterelvnes (plan-ID 1979002) og reguleringsplan for Vesterelvnes – endring (plan-ID 1987002) i Nesseby kommune på høring til berørte myndigheter og hjemmelshavere.

Saken gjelder justering av adkomstvei til nytt renseanlegg. Planendringen foreslås vedtatt etter den enklere prosess som pbl. § 12-14 andre ledd åpner for. Rambøll bistår Nesseby kommune som planfaglig rådgiver i saken.

 

Vedlegg:

  1. Høringsbrev, datert 28.01.21
  2. Plankart for forslag til reguleringsendring, datert 22.01.21
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS