• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Høring Solsiden boligfelt

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Solsiden boligfelt ut til offentlig ettersyn.

Høringsperioden er 14. desember – 30. januar 2023.

Hensikten med planen er å få et gjennomgående boligområde mellom Varangerbotn og Nyborg. Det innebærer at vi får en sammenhengende gang- og sykkelveiløsning, samt videreføring av vann og avløp til helsesenter og boliger i Nyborg.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes «2022/299 Solsiden boligfelt» og sendes til Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn eller til post@nesseby.kommune.no innen 30. januar 2023

Planbeskrivelse - Solsiden boligfelt

Planbestemmelser - Solsiden boligfelt

Plankart Solsiden boligfelt

Vedlegg 1 Refererte innspill etter varsel om oppstart

Vedlegg 2 Forenklet ROS-analyse

Vedlegg 3 Innkomne innspill samlet

Vedlegg 4 Støyrapport

Vedlegg 5 Geoteknisk grunnundersøkelse

Vedlegg 6 Geoteknisk vurdering fra Rambøll

Vedlegg 7 VAO-rammeplan

Vedlegg 8 Varsel om oppstart

Solsiden.jpg

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS