• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Hovedverneombud

Hovedverneombud (HVO)
Rådmannen har det overordnede ansvar for at vernetjenesten fungerer
OPPGAVER
a) HVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger.
b) Målsetting: AML § 1 ��" Å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

http://www.lovdata.no/all/tl-19770204-004-001.html#1
c) HVO skal utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 26. http://www.lovdata.no/all/tl-19770204-004-007.html#26
d) HVO har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet.
e) Er arbeidstakernes representant i den organiserte vernetjenesten.
f) Spørsmål som gjelder flere verneområder skal forelegges HVO.
g) Spørsmål om hvilket verneombud (VO) en sak hører under, avgjøres av HVO.
h) For øvrig gjelder de regler som er fastsatt for VO, tilsvarende HVO.
i) HVO er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøutvalget (AMU)
http://www.lovdata.no/all/tl-19770204-004-007.html#23

Kontaktperson

 

Tittel

Hovedverneombud

Telefon

 

Telefaks

 

Mobil

 

Epost

 

Postadresse

Rådhuset, 9840 Varangerbotn

Besøksadresse

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS