• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Hva er uttalevansker/språklydsvansker?

Uttalevansker kan ha ulike årsaker. De kan komme til uttrykk ved:

 • Vansker med å si enkelte lyder – motorisk produksjon av lyder
 • Vansker med å skille lyder fra hverandre

 

At barn erstatter eller forenkler språklyder, behøver ikke bety at de har problemer med å produsere språklydene. Noen kan uttale en lyd isolert, men bruker den ikke i ord. Barn kan også være bevisst andres uttale, men ikke sin egen.

Når bør lydene være på plass?

Det er vanlig å anta at barn behersker uttalen av de fleste ord med enkel fonologisk struktur ved 4-års alderen. Det er også rom for mye individuell variasjon i barns lydutvikling, og det er vanskelig å trekke grensen mellom hva som er normalt og hva som er forsinket eller avvikende.

Dette er en oversikt over når 90% av norske barn mestrer de ulike språklydene (Preus, 1982). Dette er øvre grense for når vi forventer at lydene er på plass for norske barn. Som regel har mange fått de lydene på plass før, men man setter ikke i gang direkte uttaletrening før barnet har fått sjansen til å nå disse aldersintervallene.

   3 år: vokalene og m-, p-, b-, og h-lyd

   4 år. n-, t-, d-, j-, f-, v-, og l-lyd

Hvis s-lyden blir erstattet av en annen lyd kan dette jobbes med ved 4 år. Vi snakker da ikke om lesping eller s i konsonantforbindelser, men tilfeller av forenklingsprosessen <<stopping>>. S blir erstattet/stoppet av andre lyder, ofte d,t,p,b eller k,g. Eks sopp blir topp

 5 år: k-, g-, ng- og r-lyd (skarre-r) + konsonantforbindelser

Eks: konsonantforbindelser på k-, g-, l-, skarre-r, og s. krone, sko, blå, gris, fiskplomme, skrive, osv.

 7år: s-lyd etter tannfelling. Vi snakker da om interdental lesp-s og lateral lesp.

Her er det mer tannfellingen, og ikke nødvendigvis alderen som er viktig.

Generelle råd

Hvis barnet ditt har uttalevansker:

 • Ikke korriger barnet direkte. Gjenta det barnet sier på riktig måte
 • Vær bevisst på din egen uttale av lyden og forsterk denne
 • Jobb gjerne med bevissthet rundt lyder generelt med lek/spill/sang/rim

 

Ring gjerne og spør dersom du er usikker på om barnet bør henvises for vurdering av uttale eller fonologisk bevissthet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS