• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

A-meldingen

Hjem»Kommunale tjenester»Økonomi»Skatt

A-meldingen

  Om opplysningsplikten

  Du som har betalt lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, skal sende inn a-melding. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. I januar i året etter inntektsåret skal du gi arbeidstaker en sammenstilling som viser summen av lønn og andre ytelser og hva som er trukket i skatt i løpet av året. Den gir arbeidstakeren grunnlag for å kontrollere skattemeldingen.

  Kan du benytte den forenklede oppgjørsordningen for private arbeidsgivere, skal du levere "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04". Meldingen fylles ut for hver lønnsutbetaling.  Arbeidstakeren skal ha en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling av det som er opptjent i løpet av året. Arbeidstakeren må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen. Mer informasjon finner du i "Lønnsarbeid i hjemmet" og "Betalt barnepass".

  Når skal du sende inn a-melding?

  Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av året er høyere enn 1 000 kroner skal det sendes inn a-melding. A-meldingen sendes elektronisk minst en gang i måneden. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

  Gjelder lønnsutbetalinger arbeid i tilknytning til hjemmet eller fritidsbolig til arbeidsgiveren, må "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" sendes når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren overstiger 6000 kroner. Meldingen sendes samtidig med at du betaler ut lønnen til arbeidstakeren. Er det trukket skatt av et beløp som er fritatt for innrapportering, må arbeidsgiveren likevel sende inn a-melding. Forskuddstrekket skal da rapporteres, men ikke lønnen.

  Levering av a-melding

  Her finner du veiledning om hvordan du leverer a-meldingen 

  Når du leverer elektronisk, får du automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk).


  A-meldingen veiledning

  https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/


  Skatteoppkreveren i Nesseby Kommune

  Saksbehandler: Waqas Tariq

  Besøksadresse: Rådhuset

  Telefon: 40 44 05 95

  E-mail: waqas.tariq@nesseby.kommune.no

  Skjema finnes på

  https://www.altinn.no/skjemaoversikt/etatenes-fellesforvaltning/a-melding2/

   

  Tips en venn  Skriv ut
  Web levert av CustomPublish AS