• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Renter og omkostninger ved innkreving

Vedr. personlige skatteyter og næringsdrivende

Når skatteoppkreveren må tvangsinnfordre et skatte -, ansvars- eller avgiftsbeløp vil det koste penger. Disse kostnadene må skyldner for skattekravet (eventuelt den ansvarlige for kravet) betale.

I rettsgebyrloven av 17.12.82 nr. 86 med forskrifter fastslås at det skal betales gebyr både for utleggsforretninger og tinglysning m.m.

Rettsgebyr;  kr. 1591,-, forkortet til R.

Ved utleggsforretning påløper det omkostninger:Må skatteoppkreveren sende en begjæring om tvangssalg til namsmannen eller namsretten, påløper ytterligere omkostninger:

 

Pantegebyr ved utlegg

2,6 x R

Pantegebyr intet til utlegg

1 x R

 

Gebyr ved for sent levert lønns- og trekkoppgaver:

Etter § 2 i forskrift om gebyr av 22.01.1991 kan det ved for sent eller ikke levert lønns- og trekkoppgaver ilegges gebyr på kr. 10,- pr oppgave pr.dag fra 1.februar.

Forsinkelsesrenter

Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos Finansdepartementet)

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

RentetyperFra 1. januar 2018 Fra 1. juli 2018 
§ 11-1 Renter ved forsinket betaling8,50 %8,50 %
§ 11-3 Renter ved forsinket utbetaling8,50 %
8,50 %For mer informasjonen; Besøk www.skatteetaten.no  

Kontakt:

Saksbehandler: Waqas Tariq

Besøksadresse: Rådhuset

Telefon: 40 44 05 95

E-mail: wt@nesseby.kommune.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS