• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

A-meldingen

Hjem»Kommunale tjenester»Økonomi»Skatt

 

A-meldingen

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/

Om opplysningsplikten

Du som har betalt lønn og annen godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, skal sende inn a-melding. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold. I januar i året etter inntektsåret skal du gi arbeidstaker en sammenstilling som viser summen av lønn og andre ytelser og hva som er trukket i skatt i løpet av året. Den gir arbeidstakeren grunnlag for å kontrollere skattemeldingen.

Kan du benytte den forenklede oppgjørsordningen for private arbeidsgivere, skal du levere "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04". Meldingen fylles ut for hver lønnsutbetaling.  Arbeidstakeren skal ha en utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir som lønnsslipp ved hver utbetaling. Summen av alle meldinger/lønnsslipper erstatter en årlig sammenstilling av det som er opptjent i løpet av året. Arbeidstakeren må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av skattemeldingen. Mer informasjon finner du i "Lønnsarbeid i hjemmet" og "Betalt barnepass".

Når skal du sende inn a-melding?

Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av året er høyere enn 1 000 kroner skal det sendes inn a-melding. A-meldingen sendes elektronisk minst en gang i måneden. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Gjelder lønnsutbetalinger arbeid i tilknytning til hjemmet eller fritidsbolig til arbeidsgiveren, må "Melding om lønnet arbeid i hjemmet" sendes når lønnsutbetalingene til arbeidstakeren overstiger 6000 kroner. Meldingen sendes samtidig med at du betaler ut lønnen til arbeidstakeren.Er det trukket skatt av et beløp som er fritatt for innrapportering, må arbeidsgiveren likevel sende inn a-melding. Forskuddstrekket skal da rapporteres, men ikke lønnen.

Levering av a-melding

Her finner du veiledning om hvordan du leverer a-meldingen 

Når du leverer elektronisk, får du automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk).

Du kan også laste ned skjema her papirskjema (se under). Blanketten må kopieres i tre eksemplar. Ett eksemplar sendes til skatteoppkrever i din bostedskommune, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune. https://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/Lag-KID-nummer/ 

Organisasjoner

Oppgjørsblankett for veldedig eller almennnyttig institusjon eller organisasjon

Blanketten brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når veldedig eller almennyttig institusjon eller organisasjon engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen kan bare benyttes for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet og når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige 450 000 kr i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til 45 000 kr per ansatt.

Når oppgaven er utfylt og innsendt og forskuddstrekket er innbetalt, har institusjonen eller organisasjonen som arbeidsgiver oppfylt sine plikter overfor skattemyndighetene.

Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du en kvittering som blant annet innholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Du kan også laste ned skjemaet i papirform (se under). Blanketten må kopieres i tre eksemplar. Ett eksemplar sendes til skatteoppkrever i din bostedskommune, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Oppgjorsblankett-for-veldedig-eller-almennnyttig-institusjon-eller-organisasjon/

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune. https://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Restskatt/Lag-KID-nummer/

 

 

Saksbehandler: Waqas Tariq

Besøksadresse: Rådhuset

Telefon: 40 44 05 95

E-mail: waqas.tariq@nesseby.kommune.no

 

 

 

  

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS