• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Restskatt

Restskatt er differansen mellom forskuddstrekk/forskuddsskatt og endelig utlignet skatt.
Restskatt over kr. 1000,- forfaller i to like terminer. Restskatt under kr. 1000,- forfaller i en termin. Restskatt under kr. 100,- blir ikke å innkreve.

Hvis første termin ikke blir innbetalt til forfall, anses også annen termin forfalt til betaling.
Dersom du ikke har betalt til forfall vil det påløpe forsinkelsesrenter med 8,75 % p.a..
Selv om ligningen er påklaget skal restskatten innbetales til fastsatt tid med fastsatt beløp.

Forfall:
Restskatt under kr. 1000,- forfaller 3 uker etter at skattelisten er kunngjort, men tidligst 20 august i ligningsåret.
Restskatt over kr. 1000,- forfaller til betaling i to like store terminer.
Første termin forfaller 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august.
Andre termin forfaller 5 uker senere.


Betalingsfrister

Fikk du over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt:

  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 27. juni, er fristen for 1.fakturaen 20. august og 2. fakturaen 24. september.
  • Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen for 1. fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart, og 2. fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var klart.

Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen mandagen (første virkedag) etter fristen.

Du må betale restskatten selv om du har endret etter fristen for skattemeldingen eller klaget. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, løper det forsinkelsesrenter ved forfall frem til du betaler.

Betaler du ikke innen fristen på første fakturaen, regner vi det som om du ikke har betalt i det hele tatt. Trenger du hjelp, ta kontakt med skatteoppkreveren 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skatteoppgjor/restskatt/ 

 

Kontakt:

Saksbehandler: Waqas Tariq

Besøksadresse: Rådhuset

Telefon: 40 44 05 95

E-mail: wt@nesseby.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS