• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nyetablerere

næring

Nesseby har en sentral beliggenhet i Finnmark med gode kommunikasjoner og kort veg til flyplasser. Kommunesenteret Varangerbotn er et knutepunkt i Øst-Finnmark. Bosettingen i kommunen baserer seg i utgangpunktet på reindrift, fiske og jordbruk. Næringslivet består for det meste av mindre produksjons og servicebedrifter. Med fiskerike Varangerfjorden i sitt midte, har fisket alltid hatt stor betydning for kommunen. Ikke minst har innsiget av kongekrabben ført til stor interesse for å etablere seg i vår kommune.

Etablerings- og finansieringsmuligheter

Kommunen er glad for å kunne gi råd og veiledning til potensielle etablerere.  Vi vil også i gjennom vårt næringsfond og Samfunns- og Næringsutviklingsfond  kunne bidra med støtte til investeringer, samt å være behjelpelig med å innhente kapital til etableringer.

Se også Retningslinjer for nærings- og utviklingsfond i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Last ned i Word format PDF document ODT document eller Acrobat format.

Andre finansieringsmuligheter

Nesseby kommune ligger innenfor virkeområdet for Samisk utviklingsfond som kan være med på å støtte nyetableringer og gi støtte til bedriftsutvikling.  Kommunen er også medeier i Indre-Finnmark Investeringsselskap AS som kan bidra med midler til forprosjekter og aksjekapital i forbindelse med nyetableringer.

Bedriftsøkonomiske fordeler

Bedrifter som etablerer seg i vår kommune vil, gjennom tiltakssonen, nyte godt av de fordeler som finnes ved å være lokalisert i Finnmark og Nord-Troms. Bedriftene betaler ingen arbeidsgiveravgift og det er fritak for el-avgift på forbruk.  Det kan også oppnås bedre betingelser hos Innovasjon Norge.

 

Starte egen bedrift?

Nyttige tips for deg som vurderer å starte egen bedrift.

Bedin (offentlig nasjonal tjeneste)

Nettsted for gründere og bedrifter med formål å gjøre det enklere å starte og drive bedrift. Bedin gir all informasjon om hvordan man etablerer bedrift, og har en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift. Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet.

Se også http://www.bedin.no/cwpages/OmBedin.shtml

Narviktelefonene (800 33 840)

Narviktelefonene er en gratis nasjonal telefontjeneste som gir svar til gründere og bedrifter om etablering og drift av næringsvirksomhet. Erfarne bedriftsrådgivere gir svar i kontortiden. Narviktelefonene er søstertjenesten til www.bedin.no 

Tjenesten drives av VINN for Nærings og handelsdepartementet. http://www.bedin.no/cwpages/OmNarviktelefonene.shtml Etablerer.no

 

www.etablerer.no

Nettstedet Etablerer.no er et offentlig finansiert gratistilbud for gründere. Målsettingen er å lede etablereren frem til en forretningsplan, og dermed en avklaring på om forretningsidéen er god nok for bedriftsetablering. Og videre at planen er av så høy kvalitet at den tilfredsstiller kravene til finansiører og lignende.

 

Regelhjelp.no

Fin nettside for nyetablerere og andre som prøver å finne veien i regelverksjungelen.

regeljhelp.no

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS