• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Vearroruđat buorrin - personvnnálaš vearromáksiin

Jos dus leat ruđat buorrin, sáddejovvojit dát dutnje 0- 1 vahkku maŋŋá livnnega almmuhusa. Jos vearroruđat mat leat buorrin eai leat mákson 6 vahkku maŋŋá vearrolisttu allmuhusa, lea dus gáibádus vel oažžut 0,3 % reanttu mánnosaččat, dahje oasi dan mánus goas ruđat máksojit olggos. Eanášat ožžot ruđaid njuolgga báŋkokontui. Sii guđet leat várren iežaset ja eai leat addán dieđu eará báŋkokontu birra, ožžot ruđaid poastta- olggosmáksinkoarttain. Gielddakásseráris ii leat vejolašvuohta nuppástuhttit báŋkokontu. Reantobuhtadus sidjiide geat ožžot buorrin vearu geassemánus.  Rentobuhtadus rehkenastto dán láhkái : · Ovdageassu ja olggosčállon ovdavearru mákson ovdal juovlamánu 31. beaivve sisaboahtojagis: 2,5 %. · Olggosčállon ovdavearru mákson maŋimusat cuoŋománu 30. beaivve sisaboahtojagis: 0,3 %. Reantobuhtadus sidjiide geat ožžot buorrin vearu golggotmánus Reantobuhtadus menddo ollu mákson vearru, rehkenastto dán láhkái : · Ovdageassu ja olggosčállon ovdavearru galgá máksot maŋimusat juovlamánu 31. beaivve sisboahtojagis: 3,1 %. · Olggosčállon ovdavearru galgá máksot maŋimusat cuoŋománu 30. beaivve sisboahtojagis: 0,9 %. Vuorddát go ruđaid, ja du mielas vuordináigi gártá menddo guhki? Leat go muitán kontu iskat? Jos dus lea báhcan mávssekeahttá ovddit jagi vearru, vearru eará gielddaide, lea mávssekeahttes bidrags/ruhtavealgi, lasseárvovearru dahje eará vealggit stáhttii ja gildii, doallat ruđaid máksin dihte boares velggid, ovdal vejolaš ruhtabáza máksojuvvo. Muitet go dieđihit adreassanuppástusa álbmotregisttarii? Jos it leat ožžon vearroruđaid dahje olggosmáksiinkoartta, sáhttá boahtán ruovttoluotta, sivas boasttu adreassa.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS