• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Akuttplass

Akuttplass

Akuttplass

Beskrivelse av tjenesten

Vi har en akuttplass ved  Nesseby Helsesenter. Denne plassen er det vakthavende leger som disponerer. Ved hver innleggelse på akuttplassen skal det alltid følge med innleggelsesskriv fra legen.

Akuttplassen er bemannet med fagpersoner 24 timer i døgnet.

Planer og aktiviteter

Nesseby Kommune har en akuttplass (sykestueplass) det er legen som foretar inn og utskrivninger i forhold til denne plassen.

Hjemmel

Tjenesten hjemles ut fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse og- omsorgstjenesteloven.

Priser og gebyrer

Innleggelse på akuttplass er gratis.

Hvordan søke?

Foretaes av legen

Kontaktperson

Avdelingssykepleier

Leena Guttorm

Telefon

40 44 06 48/40 44 06 44

Telefaks

78959802

Epost

leena.guttorm@nesseby.kommune.no

Postadresse

Nyborg, 9840  VARANGERBOTN

Besøksadresse

Nesseby Helsesenter ligger 2,5 km øst for Varangerbotn.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS