• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Hjelpemidler

Hjelpemidler

 

Beskrivelse av tjenesten

Det finnes en rekke hjelpemidler som kan benyttes i dagliglivet for å gjøre hverdagen enklere for personer som har ulike funksjonshemminger av større eller mindre grad. For å få tilgang på disse hjelpemidlene må en søke på det til hjelpemiddelsentralen.

kommunen har også et hjelpemiddellager med div utstyr som lånes ut for kort varighet, da f.eks krykker. En kan henvende seg til Helsesenteret for nærmere informasjon om hva som finnes.

Hjelpemidler er til låns og dette er gratis.

Planer og aktiviteter

 

Hjemmel

 

Priser og gebyrer

 

Hvordan søke?

Det finnes et eget søknadskjema på Helsesenteret. Her vil avdelingssykepleier hjelpe til med søknaden.

Søknadskjema

Du kan også få hjelp til å fylle ut søknadsskjema ved å henvende deg til Nesseby Helsesenter. Søknaden vil da videresendes til hjelpemiddelsentralen i Lakselv.

Søknadsfrist

Dette  kan det søkes om hele året

Behandlingstid

 

Avgjøres av

 

Klage

Vedtak fattes av Hjelpemiddelsentralen i Lakselv.

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

Kontaktperson

Verner Methi

Tittel

Hjelpemiddekoordinator

Telefon

40440642

Telefaks

78 95 98 02

Mobil

 

Epost

verner.methi@nesseby.kommune.no

Postadresse

Nyborg, 9840  VARANGERBOTN

Besøksadresse

Nesseby Helsesenter ligger 2,5 km øst for Varangerbotn.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS