• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Teknisk administrasjon

Teknisk administrasjon

Teknisk administrasjon

 

Beskrivelse av tjenesten

Teknisk drift er en virksomhet med mange virkeområder. Etaten har ansvaret for vann, avløp, renovasjon, veier, kommunale bygninger, brann og feiervesen og kommunale byggeprosjekter.

Planer og aktiviteter Se

Hjemmel

Se Plan og bygningsloven

Priser og gebyrer

Se de ulike tjenestene

Hvordan søke?

Se de ulike tjenestene

Søknadskjema

Se de ulike tjenestene

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Oddleif Nilsen

Tlf. 40 44 05 27

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS