• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon

 

Beskrivelse av tjenesten

 

Teknisk virksomhet har ansvaret for kommunens vannforsyning, avløpshåndtering og innkreving av renovasjonsgebyr. Renovasjonen og slamtømming utføres av ØFAS.

Planer og aktiviteter

 

Hjemmel

Se Drikkevannsforskriften

Priser og gebyrer

Se kommunens gebyrregulativ

Hvordan søke fritak eller reduksjon

Ta kontakt med Eli Bomban

Søknadskjema

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Oddleif Nilsen

Tlf. 40 44 05 27

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS