• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nesseby Brann og Redning

br logo_200x231.jpg

Nesseby Brann og Redning 

Brannvern og feiing

Teknisk virksomhet har ansvaret for kommunens brann-, redning- og feiertjenesten.

Beskrivelse av tjenesten

 
Planer og aktiviteter Under bearbeidelse

Hjemmel

Lover:

Plan- og bygningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71), Brann- og eksplosjonsvernloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20)

Forskrifter: Dimensjoneringsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729), Brannforebyggingsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710)

Priser og gebyrer

Se Gebyrregulativ 2013

 

 

Kontaktperson

Sten G. Olsen, Brannsjef

Jørgen Betten, Leder brannvern/forebyggende

Ole Petter Skoglund, Leder beredskap

Kjell Roger Henriksen, Befal og feier

Bjørn Steinar Mathisen, Befal og materialforvalter

Saga Svavarsdóttir, HMS koordinator

   
Postadresse Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS