• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Forliksrådet

Leder i forliksrådet i Nesseby kommune er Marina Ingilæ. Medlemmer er Oddvar Njuolla og John Arne Neshavn. Lensmannen i Nesseby har sekretærfunksjonen.  Kontakt forliksrådet på kommunehuset, telefonnummer 40440500.


Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om f.eks betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av 3 valgte legfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen. Lensmannen i kommunen er sekretær som forestår ekspedisjon og saksbehandling.

Klikk her for å gå til forliksklage skjema PDF document ODT document

 

http://www.forliksradet.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS