• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
sprøyte

Influensavaksinasjon høsten 2022

Det er tid for høstens influensavaksine og vi har startet med vaksinering. 

Alle i aldersgruppa 65 år blir innkalt og trenger ikke ta kontakt. De eldste innkalles først. Vi regner med at alle i aldersrisikogruppa skal være ferdigvaksinert i løpet av november.

Tilhører du andre risikogrupper må du sende sms/ringe helsesykepleier tlf. 40440633 evt. ringe resepsjonen på legekontoret 40440600 for å bestille time. 

Pris: Kr. 200,- 

 

Det er mulig å få covid-vaksinen samtidig med influensavaksine. 

 

Sted: Nesseby helsestasjon (vent på venterommet).

 

Anbefalingene går til følgende personer:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS