• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Interkommunalt barnevernsamarbeid/ ledig stilling som prosjektleder

Tana kommune og seks andre kommuner i Øst-Finnmark har inngått et samarbeid om et utredningsprosjekt om samarbeid innen barnevernstjenesten. Målsettingen for prosjektet er få vurdert mulighetene for å optimalisere kommunenes innsats innen barnevern og derigjennom vise alternativene til et bedre barnevernstilbud i de deltakende småkommunene i Øst-Finnmark.

I denne forbindelse er det ledig stilling som prosjektleder
Prosjektleder for utredning av samarbeid innen barnevernstjenester for Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Nesseby og Tana kommuner


Innrykksdato: 14.02.2005
Annonse i:
Søknadsfrist: 25.02.2005
Tilsetningsvilkår: Kommunale tilsettingsvilkår


Tana kommune og seks andre kommuner i Øst-Finnmark har inngått et samarbeid om et utredningsprosjekt om samarbeid innen barnevernstjenesten. Stillingen lyses ut med forbehold om finansiering


Målsettingen for prosjektet er få vurdert mulighetene for å optimalisere kommunenes innsats innen barnevern og derigjennom vise alternativene til et bedre barnevernstilbud i de deltakende småkommunene i Øst-Finnmark. Delmålene for prosjektet er å
. Sikre en barneverntjeneste som gjennom et tilstrekkelig stort fagmiljø gjør det enklere å rekruttere og videreutvikle både den formelle og reelle kompetanse. Dette er en forutsetning for å håndtere stadig mer komplekse saker og å sikre et godt og utfordrende arbeidsmiljø.
· Sikre en barneverntjeneste som gjør det enklere å håndtere barnevernsaker som bl.a. karakteriseres av nærhet mellom barneverntjenesten og klientene.
· Sikre en barneverntjeneste som gjennom utvikling av ny kompetanse og hensiktsmessig bruk av samlet kompetanse, kan utføre mer spesialiserte oppgaver og som i dag utføres med ekstern konsulentbistand.

Stillingen vil være et engasjement over ett år og er i utgangspunktet full stilling. Etter avtale kan stillingsstørrelsen reduseres slik at deler av oppdraget kan skje ved innleid konsulent.

Vi søker etter:

En person med relevant, høyere utdannelse og praksis innen barnevern.
Gode analytiske egenskaper og skriftlig framstillingsevne.
Erfaring fra prosjektarbeid.
Det må påregnes en god del reiseaktivitet i de deltakende kommuner, og vi forutsetter derfor at den som tilsettes disponerer egen bil.

Vi tilbyr:

Ansettelse i engasjement i samsvar med kommunalt avtaleverk.
Tidsmessige kontorlokaler ved Tanabru eller etter nærmere avtale.
Lønn og annen godtgjørelse etter avtale.

Søknad vedlagt CV sendes Tana kommune v/rådmannen innen 25.2.2005.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS