• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
strømsparing

INVITASJON TIL ROADSHOW – elektronisk faktura

Skal du selge til offentlige virksomheter, må du være i stand til å sende elektronisk faktura. Alle statlige virksomheter krever i dag elektronisk faktura, og kommunene vil gjøre det samme fra 1. januar 2015.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har bedt oss formidle invitasjonen til våre leverandører.

Den 6. mars 2014 vil det bli avholdt møte (roadshow) i Alta om elektronisk faktura.

Difi har lagt ut en tidligere presentasjon av elektronisk faktura her som du kan se på om du lurer på hva elektronisk faktura til det offentlige er.

Vi ønsker deg velkommen til et halvdagsmøte hvor vi informerer om elektronisk faktura og viser utviklingen i Norge.

For program og påmelding se her: www.dfo.no/roadshow

 

  Med vennlig hilsen

 

 

Per Martin Jøraholmen

Seksjonssjef RA-EFB

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

                                                          

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Tlf. sentralbord: 400 07 997

www.dfo.no/efb  

Olav A. Kristiansen

Prosjektleder elektronisk faktura

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi

Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

Tlf. sentralbord: 22 45 10 00

www.anskaffelser.no/e-handel

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS