Kart

Nordatlas

For de med interessesse for kart, kan vi opplyse om en ny internetttjeneste ”Nordatlas”. Kartportalen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark, Fylkeskommunen i Finnmark og Sametinget. Her kan du se ulike kart med faginformasjon for hele fylket.

NordAtlas er en åpen tjeneste på nettet der du får tilgang til kart- og faginformasjon fra flere fagfelt. Et eksempel er snøskuterløyper for hele Finnmark. I tillegg er tjenesten knyttet opp mot det siste som tilbys fra Statens kartverk av grunnkart, satelittbilder og flybilder. Nordatlas finner du her.

25.02.2013 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut