logo

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 -19

Formålet med planstrategien er å få et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på kort og lang sikt. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge videre planarbeid.

27.02.2018 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut