• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nye penger

Kommunale kulturmidler for 2022

Lag og foreninger oppfordres til å søke kommunale kulturmidler.
Frist 17.juli.

Søknaden må leveres på eget skjema innen fristens utløp, vedlagt årsmelding og regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Det må og vedlegges prosjektbeskrivelse og eventuell resultatbeskrivelse av tidligere tildelte midler.Politiske organisasjoner blir ikke prioritert ved tildeling av kulturmidler.

                             Søknadsskjema finner du her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS